Резервтік көшірмелер мен файлдық сақтау орны


Қорғалған корпоративті файл сақтау орны

  • Microsoft Azure Storage
  • Microsoft Azure VPN

SQL бас тартуға төзімді ДБ

  • Microsoft Azure
  • SQL DB Standard S2
  • MS SQL-ден AZURE VM сервисіне жазылу

SQL ДБ бұлтқа резервтік көшіру және жылдам қалпына келтіру

  • Microsoft Azure VM: D1 + SQL Std
  • Microsoft Azure Storage
  • Microsoft Azure VPN

Бұлтта ақпаратты резервтік сақтау

  • Microsoft Azure
  • Сервистерді баптау қызметтері